5:1ornas mästare, Andy Johnson

Hey there! Det är jag som Andy Johnson, Fox goda vän och wingman. När det gäller att fixa 51:or så är det mig man ringer. Jag har levt det här livet i snart 3 år och vet exakt vilka knappar man ska trycka på för att få som man vill. Det var även jag som fick Fox att börja spela. Jag minns första kvällen vi var ute på fältet. Han hade potential...

Read More